Kategoria: informacje

  • Gospodarz Ogrodu

    Od czerwca bieżącego roku naszym Ogrodem opiekuje się nowy gospodarz, Pan Krzysztof Piątek. Gospodarz wykonuje prace w częściach wspólnych Ogrodu zlecone przez Zarząd stowarzyszenia, kilka dni w tygodniu, w terminach ustalonych z Zarządem. Każdy dzień pracy jest dokumentowany w Dzienniku Pracy Gospodarza Ogrodu. Do zadań należy między innymi dbanie o porządek w ogrodzie, utrzymywanie alejek,…

  • Nowy Zarząd

    Dnia 18 maja 2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza” w drodze uchwały wybrało nowy Zarząd. W skład organu wchodzą: Katarzyna Barc – Prezeska Zarządu Marek Matejuk – Wiceprezes Zarządu Monika Jung – Skarbnik Kasia Piątek-Arendt – Pani Sekretarz Wanda Bukowiecka – Członek Zarządu Zakres obowiązków Zarządu określa statut stowarzyszenia, ustawa o ROD oraz…