Gospodarz Ogrodu

Od czerwca bieżącego roku naszym Ogrodem opiekuje się nowy gospodarz, Pan Krzysztof Piątek.

Gospodarz wykonuje prace w częściach wspólnych Ogrodu zlecone przez Zarząd stowarzyszenia, kilka dni w tygodniu, w terminach ustalonych z Zarządem. Każdy dzień pracy jest dokumentowany w Dzienniku Pracy Gospodarza Ogrodu. Do zadań należy między innymi dbanie o porządek w ogrodzie, utrzymywanie alejek, koszenie trawy, pomoc w segregacji odpadów i inne prace zlecone przez Zarząd.

Do zadań gospodarza NIE należy codzienne dozorowanie Ogrodu ani wykonywanie prac na poszczególnych działkach. Gospodarz nie posiada telefonu kontaktowego na który mogą dzwonić działkowcy.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania miejsc w alejkach, które potrzebują podsypania kruszywem (np. alejka „Starego Dębu” na wysokości działki nr 131) – prosimy zgłaszać pisemnie do Zarządu. Wszelkie pytania i sugestie do pracy gospodarza również prosimy kierować do Zarządu.


Zwracamy Państwa uwagę, że celowe zaśmiecanie alejek Ogrodu i altany śmietnikowej przez niektórych działkowców jest działaniem na szkodę Stowarzyszenia. Uprzątnięcie wymaga czasu gospodarza opłacanego ze środków stowarzyszenia. Czas ten mógłby zostać spożytkowany na wykonywanie potrzebniejszych prac, takich jak koszenie trawy i podsypywanie alejek.


Podstawa: Uchwała Zarządu 10/2024 z dnia 30 maja 2024