Aktualnosci

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 26-03-2022

Dodano 1 marca, 2022 | Przez : | Kategoria : Aktualnosci

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 26-03-2022

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ Biała Brzoza” w Woli Prażmowskiej informuje, iż na podstawie § 24 ust.2 Statutu Stowarzyszenia oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dn. 13.12.2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) zwołuje się:

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza”.

Zebranie odbędzie się w dniu 26.03.2022 r. o godzinie 11.00, w przypadku niewystarczającej frekwencji – o godzinie 11.15 w drugim terminie w Publicznej Bibliotece w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 – parter. Dojazd autobusem linii 709 z Dworca Południowego – do przystanku Piaseczno Dworcowa 01 (obok biblioteki).

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, powołanie prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie gospodarczo-finansowe Zarządu za 2021 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 202 1r.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021 r.
 9. Zapoznanie z protokołem komisji mandatowej.
 10. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
 11. Przedstawienie projektu planu gospodarczego i finansowego na 2022 r.
 12. Dyskusja.
 13. Podsumowanie dyskusji.
 14. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania gospodarczego i finansowego za rok sprawozdawczy 2021 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021

– uchwalenia Planu Gospodarczego 2022 r.

– uchwalenie wysokości i terminów opłat na rzecz Stowarzyszenia i wysokości składki członkowskiej w 2022 roku.

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zakończenie zebrania.

Sekretarz Zarządu