Aktualności

Wycinka drzew z działki 426

Dodano 4 lipca, 2022 | Przez : | Kategoria : Aktualności

Informacja

Dotycząca zasadności wycięcia drzew z działki o numerze ewidencyjnym 426.

      W związku z wystąpieniem użytkowników działek nr.: 23, 42, 85, 108 uprzejmie informujemy, że na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących przewracanie się wysokich drzew (miedzy innymi na działkę 99) rosnących na podmokłym, bagiennym terenie oraz znacznej bliskości linii energetycznej Zarząd w trosce o życie i zdrowie działkowców podjął decyzję o wystąpieniu do Starosty Powiatowego w Piasecznie o pozwolenie na wycinkę niebezpiecznych drzew. Zasadność wycinki zaopiniował właściciel terenu – Gmina Prażmów.

      Przed przystąpieniem do prac wykonawca upewnił się, na których drzewach nie ma gniazd lęgowych i te usunął. Kwestia zagospodarowania terenu po wycince zostanie przedstawiona do akceptacji Walnego Zebrania.

      Jednocześnie Zarząd informuje, że wycinkę przeprowadziła profesjonalna firma na podstawie złożonej oferty. Koszt wycinki został pomniejszony o wartość uzyskanego drewna.

      Ponadto Zarząd informuje, że dokonano także wyczyszczenia (uporządkowania) terenu z drzewostanu okalającego „Słoneczny Staw” – co wynika z przepisów Wód Polskich w sprawie obowiązku utrzymania zbiorników wodnych w należytej czystości. Wierzby tam znajdujące się zostały posadzone bez wiedzy i uzgodnienia z ówczesnym Zarządem.

 

 

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                     Ogrodowego „ Biała Brzoza”