Informacje

Numer telefonu bramy nr.1

tel. 609-962-558

Aktualne opłaty

Opłaty w 2022 roku:
L.p. rodzaj opłaty stawka
1. składka członkowska 25 zł
2. opłata na rzecz ogrodu 1.3 zł/m2
3. 1 kWh
4. 1 m3 wody

Cena 1 kWh energii elektrycznej i 1 m3 wody wody będzie ceną, jaka będzie obowiązywać w okresie rozliczenia za zużytą energię i wodę.

Terminy opłat:
poz. 1 i 2 do 30 kwietnia
poz. 3   do 30 listopada

poz. 4 –  do  30 listopada

Opłatę inwestycyjną od nowego członka – użytkownika działki w wysokości 3000,00 zł  należy dokonać w terminie 30 dni od daty nabycia działki

Konto: ING-Bank Śląski
Nr 20 1050 1041 1000 0023 1558 1476

Informacja o rozliczeniach finansowych

Informujemy że możliwe jest otrzymywanie drogą mailową danych finansowych dotyczących swojej działki. W tym celu prosimy o kontakt z księgową panią Ewą Mozgawą pod adresem  mailowym: em@biuroexpert.pl

Wzory dokumentów

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów.

Wzór – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Wzór – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA współmałżonka

Wzór – Ubiegającego się o działkę
Wzór – Zrzeczenia działki

Wniosek na usunięcie drzew

Umowa przeniesienia praw do działki

Regulamin ogrodu – w przygotowaniu

Kupienie działki w Ogrodzie „Biała Brzoza”

W jaki sposób należy postępować, w jakiej kolejności, jakie dokumenty trzeba wypełnić oraz jakie opłaty należy wnieść aby uzyskać prawo użytkowania działki w Ogrodzie.

Kupując działkę w ogrodzie nie kupujemy ziemi ani żadnych innych praw do tej ziemi, a więc nie płacimy sprzedającemu za wielkość działki tylko za wszystko, co na tej działce się znajduje. A w szczególności musimy zapłacić za : altanę ( domek ), wszystkie elementy małej architektury drewnianej i betonowej, ogrodzenie działki, kompostownik, szambo, oczko wodne itp. drzewa i krzewy, wszelkie rośliny ozdobne. Opłatę należy uzgodnić ze sprzedającym działkę.

Kupno lub sprzedaż działki jest czynnością cywilnoprawną, od której należy zapłacić podatek we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Stawka tego podatku wynosi 2% od wartości zawartej transakcji. Podatek ten mogą w równej części zapłacić sprzedający jak i kupujący, ale zwyczajowo płaci ten podatek nabywca działki.

Doradzamy , aby sprawdzić w biurze obsługi klienta , czy sprzedający działkę zalega z opłatami. Jeśli tak, to wszystkie rozliczenia finansowe ze sprzedającym działkę przeprowadzamy za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

Kupujący powinien pobrać ze strony www.brzoza.pol.pl (patrz punkt wyżej – wzory dokumentów) lub biura obsługi klienta deklarację członkowską Stowarzyszenia i po wypełnieniu złożyć ją do biura. Po nadaniu przez Zarząd członkostwa Stowarzyszenia – uchwała Zarządu – powinien wpłacić składkę członkowską oraz inne opłaty ustalone z Zarządem Stowarzyszenia i otrzymać decyzję użytkowania działki.

Statystyka

wykres

Gospodarz ogrodu