Kontakt

Stowarzyszenie Ogrodowe „Biała Brzoza”

Ul. Letniskowa 5, 05-505 Wola Prażmowska

NIP 1231112900
KRS 0000266124

E-mail: bialabrzoza.ogrod@gmail.com

Dużury w Dziupli na terenie ogrodu:
12.00-13.00 w każdą sobotę od maja do 15 października.

Nr telefonu ws. awarii i dla wykonawców:
517774604
W innych sprawach prosimy o kontakt mailowy, korespondencję listowną lub odwiedziny w Dziupli.