Nabycie prawa do użytkowania działki

Aby uzyskać prawo użytkowania działki w Ogrodzie „Biała Brzoza”, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zapoznanie się z działaniem Ogrodu
 • Przeczytaj regulamin ogrodu, statut stowarzyszenia i inne informacje o działaniu Ogrodu. Jeśli podoba Ci się jego funkcjonowanie i chcesz spełniać obowiązki działkowca zapraszamy do nabycia prawa do działki w naszym Ogrodzie.
2. Negocjacje i Umowa Kupna-Sprzedaży
 • Uzgodnij ze sprzedającym cenę za altanę, elementy małej architektury, ogrodzenie, kompostownik, szambo, oczko wodne, drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Nie kupujesz gruntu. Prawo do działki wynika z umowy dzierżawy gruntu przez Stowarzyszenie Ogrodowe „Biała Brzoza”.
 • Zweryfikuj z Zarządem czy sprzedający nie zalega z opłatami.
 • Sporządź umowę kupna-sprzedaży i potwierdź ją notarialnie. Umowa powinna być w trzech egzemplarzach, z czego jeden należy przekazać zarządowi stowarzyszenia.
 • Odbierając klucze od sprzedającego spisz stany liczników prądu i wody.
3. Opłata skarbowa
 • Zapłać podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji w Urzędzie Skarbowym. Zwyczajowo podatek płaci kupujący.
4. Opłata inwestycyjna i członkowska
 • Wpłać na rzecz Ogrodu opłatę inwestycyjną w wysokości 5000 zł przelewem na konto stowarzyszenia w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.
 • Opłatę członkowską w wysokości ustalonej prze Walne Zebranie należy uiścić za każdego nowego członka Stowarzyszenia (użytkownika i współużytkownika) w ciagu 30 dni on momentu podpisania umowy.
5. Wniosek o Członkostwo i przekazanie danych
 • Pobierz deklarację członkowską Stowarzyszenia ze strony internetowej lub bezpośrednio z biura Zarządu.
 • Jeśli chcesz aby członek Twojej rodziny był współużytkownikiem działki, wypełnij kolejną deklarację członkowską ze wskazaniem, że ta osoba ma współużytkować działkę.
 • Wypełnione deklaracje wraz z potwierdzoną notarialnie umową kupna-sprzedaży złóż w biurze Zarządu podczas sobotniego dyżuru.
 • Zarząd może poprosić Cię o okazanie dowodu osobistego.
 • Przekaż stowarzyszeniu swoje dane kontaktowe: adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu komórkowego.
 • Potwierdź, że znasz regulamin ogrodu, statut i inne zasady działania Ogrodu, oraz że będziesz ich przestrzegać.
 • Poinformuj, czy chcesz korzystać z systemu otwierania bramy za pomocą telefonu, oraz czy posiadasz pilot do bram.
 • Upewnij się, że osoba, która odstąpiła Ci prawo do użytkowania działki złożyła wniosek o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu, wraz z ewentualnym współużytkownikiem.
6. Decyzja o Przyznaniu Działki
 • Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków otrzymasz decyzję o przyznaniu działki.
 • Uzyskasz status użytkownika działki, a członek Twojej rodziny status współużytkownika, jeśli złożyłeś odpowiedni wniosek.

Podsumowanie:

Dokumenty: umowa kupna-sprzedaży poświadczona notarialnie, wniosek o członkostwo, dowód osobisty, dane kontaktowe.

Opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości transakcji), opłata inwestycyjna (5000 zł).

Procedura: osobiste dostarczenie dokumentów, weryfikacja

Zapraszamy na dyżury w Dziupli na terenie Ogrodu w soboty w godzinach 12:00-13:00, od 1-go maja do 15-go listopada.