Nowy Zarząd

Dnia 18 maja 2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza” w drodze uchwały wybrało nowy Zarząd.

W skład organu wchodzą:

Katarzyna Barc – Prezeska Zarządu

Marek Matejuk – Wiceprezes Zarządu

Monika Jung – Skarbnik

Kasia Piątek-Arendt – Pani Sekretarz

Wanda Bukowiecka – Członek Zarządu


Zakres obowiązków Zarządu określa statut stowarzyszenia, ustawa o ROD oraz ustawa o stowarzyszeniach. Więcej informacji w zakładce Organy Stowarzyszenia.

Z Zarządem można skontaktować się mailowo, listownie, osobiście i telefonicznie. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt.