Regulaminy i ustawy

Statut Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza”

Regulamin Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza”

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Ustawy

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: