Tag: gospodarz

  • Gospodarz Ogrodu

    Od czerwca bieżącego roku naszym Ogrodem opiekuje się nowy gospodarz, Pan Krzysztof Piątek. Gospodarz wykonuje prace w częściach wspólnych Ogrodu zlecone przez Zarząd stowarzyszenia, kilka dni w tygodniu, w terminach ustalonych z Zarządem. Każdy dzień pracy jest dokumentowany w Dzienniku Pracy Gospodarza Ogrodu. Do zadań należy między innymi dbanie o porządek w ogrodzie, utrzymywanie alejek,…