Tag: stowarzyszenie

  • Nowy Zarząd

    Dnia 18 maja 2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza” w drodze uchwały wybrało nowy Zarząd. W skład organu wchodzą: Katarzyna Barc – Prezeska Zarządu Marek Matejuk – Wiceprezes Zarządu Monika Jung – Skarbnik Kasia Piątek-Arendt – Pani Sekretarz Wanda Bukowiecka – Członek Zarządu Zakres obowiązków Zarządu określa statut stowarzyszenia, ustawa o ROD oraz…