Tag: zarząd

  • Nowe logo stowarzyszenia

    Z radością prezentujemy Państwu nowe logo Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza” inspirowane przyrodą naszego Ogrodu. Autorką znaku jest graficzka Kasia Piątek-Arendt, Pani Sekretarz Zarządu. Licencja na użytkowanie logo została przekazana stowarzyszeniu bezpłatnie, za co bardzo dziękujemy! Dziękujemy również Komisji Rewizyjnej bez której nie byłoby możliwe dopięcie formalności, oraz wszystkim działkowcom którzy zgodzili się wyrazić swoją opinię…

  • Nowy Zarząd

    Dnia 18 maja 2024 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza” w drodze uchwały wybrało nowy Zarząd. W skład organu wchodzą: Katarzyna Barc – Prezeska Zarządu Marek Matejuk – Wiceprezes Zarządu Monika Jung – Skarbnik Kasia Piątek-Arendt – Pani Sekretarz Wanda Bukowiecka – Członek Zarządu Zakres obowiązków Zarządu określa statut stowarzyszenia, ustawa o ROD oraz…