Upłynął termin wnoszenia opłaty ogrodowej

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 18 maja 2024 upłynął termin wnoszenia opłaty ogrodowej wyznaczony na dzień 18 czerwca 2024.

Na dzień dzisiejszy zaległości w opłatach odnotowane są u ponad 80-ciu działkowców. Informacje o zaległościach ws. użytkowanej przez siebie działki można uzyskać mailowo u księgowej lub w Zarządzie (mailowo lub osobiście).

Bardzo prosimy o uregulowanie zaległości.

Zarząd