Zabudowa

Zasady zabudowy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce są uregulowane przez ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przez regulamin Stowarzyszenia Ogrodowego “Biała Brzoza”.

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub
nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

1. Altana działkowa (domek):
 • wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję
 • powierzchnia zabudowy do 35 m² po zewnętrznym obrysie
 • do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2
 • taras, weranda lub ganek mogą być zadaszone, ale powinny być otwarte, w związku z tym nie wolno ich zabudowywać. W przypadku zabudowania powierzchnia tarasu, werandy lub ganku wlicza się do powierzchni altany.
 • wysokość maksymalnie 5 m przy dachu stromym i 4 m przy dachu płaskim
 • Odległość altany / domku od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry
 • na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca powyższych wymagań, ani obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz
  o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich (na podstawie Ustawy o ROD)
 • działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru
  budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie
2. Mała architektura ogrodowa:
 • Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 m od granic działki.
 • Pergole, trejaże, altanki, piwniczki na owoce i warzywa, szklarnie, inspekty, zbiorniki na deszczówkę, grille, wędzarnie itp.
 • Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich., granicy ogrodu i dróg komunikacyjnych w ogrodzie.
3. Ogrodzenie:
 • Ogrodzenie działki wewnątrz ogrodu nie może przekraczać wysokości 1,2 m i nie wolno na nim umieszczać drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.
 • Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 • W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie.
 • Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny.
4. Szambo i Kompostownik:
 • Kompostownik należy umieszczać w zacienionej części działki ,w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 • Działka musi być wyposażona w zbiornik na nieczystości płynne (szambo). Zbiornik musi posiadać certyfikat zgodności PZH i być zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta (nie wolno zasypać szamba ziemią rodzimą).
 • Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
5. Baseny i Oczka Wodne:
 • Zbiorniki wodne – basen, brodzik, oczko wodne powinny być usytuowane w odległości nie mniej niż 1m od granicy działki, a ich głębokość nie może przekraczać 1 m.
6. Inne Budowle:
 • Wszelkie inne budowle muszą być zgodne z regulaminem ROD oraz przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.
7. Pozwolenia i Zgłoszenia:
 • W niektórych przypadkach budowa altany lub innych obiektów może wymagać zgłoszenia do zarządu ROD lub uzyskania odpowiednich pozwoleń budowlanych.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na działce w ROD, zaleca się dokładne zapoznanie się z regulaminem konkretnego ROD oraz konsultację z zarządem ogrodu, aby upewnić się, że planowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami.