Aktualności

Sprawdź co piszczy w trawie..

Przypomnienie o wyrzucaniu odpadów zielonych do kompostowników

W związku z pojawieniem sie odpadów zielonych w kontenerze na śmieci zmieszane, uprasza się o wyrzucanie tego typu odpadów do kompostowników znajdujących się przy alejce za bramą Nr 1

Dodano lipiec 07, 2022

 

Zakaz wyrzucania elektrośmieci i gabarytów do kontenera na zmieszane

Przypominamy o zakazie wyrzucania elektrośmieci i gabarytów do kontenera na śmieci zmieszane znajdującego się przy bramie Nr 1. Zwracamy uwagę, że śmietnik znajduje się pod stałym nadzorem kamery wideo. Wspomnianych odpadów każdy działkowiec zobowiązany jest pozbyć się we własnym zakresie.

Dodano lipiec 07, 2022

 

Przycięcie drzew i krzewów wyrastających na alejki

Do dnia 30.06 działkowcy zobowiązani byli przyciać drzewa i krzewy wyrastające z działek na alejki. Drzewa i krzewy, które nie zostaną przycięte do dnia 31.08 zostaną uporządkowane przez firmę ogrodniczą a właściciele działek obciążeni odpowiednimi kosztami.

Dodano lipiec 07, 2022

 

Włączenie wody

Informujemy, że włączenie wody będzie możliwe w każdą sobotę od godziny 14. Prosimy o zgłaszanie się wybranego dnia od godziny 12 do 13 do biura zarządu w celu potwierdzenia Państwa woli. Niezbędna jest obecność tego dnia na działce.

 Dodano marzec 13, 2022

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 26-03-2022

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ Biała Brzoza” w Woli Prażmowskiej informuje, iż na podstawie § 24 ust.2 Statutu Stowarzyszenia oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dn. 13.12.2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) zwołuje się:

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Biała Brzoza”.

Zebranie odbędzie się w dniu 26.03.2022 r. o godzinie 11.00, w przypadku niewystarczającej frekwencji – o godzinie 11.15 w drugim terminie w Publicznej Bibliotece w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 – parter. Dojazd autobusem linii 709 z Dworca Południowego – do przystanku Piaseczno Dworcowa 01 (obok biblioteki).

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, powołanie prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie gospodarczo-finansowe Zarządu za 2021 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 202 1r.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021 r.
 9. Zapoznanie z protokołem komisji mandatowej.
 10. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
 11. Przedstawienie projektu planu gospodarczego i finansowego na 2022 r.
 12. Dyskusja.
 13. Podsumowanie dyskusji.
 14. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania gospodarczego i finansowego za rok sprawozdawczy 2021 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021

– uchwalenia Planu Gospodarczego 2022 r.

– uchwalenie wysokości i terminów opłat na rzecz Stowarzyszenia i wysokości składki członkowskiej w 2022 roku.

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zakończenie zebrania.

Sekretarz Zarządu

 
 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o zaniechanie wykonywania głośnych prac porządkowych w niedziele.

Z poważaniem Zarząd

Dodano Wrzesień 21, 2021